Konačno je dana 14.05.2018. godine Federalno ministarstvo popkjprivrede objavili dugo očekivani program novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu.

Agrar F BiH se nalazi u jako teškoj situaciji i upravo sada u 2018. godini kada su poljoprivrednici očekivali znatno veće potpore nego u protekloj godini dešava se nešto paradoksalno. Novčane podrške za 2018. godinu, iznose svega 58.2 miliona KM i niže su u odnosu na 2017. godinu.
Kako je to moguće da se aktuelni federalni ministar poljoprivrede koji dolazi iz Bihaća i koji je potpredsjednik SDA BiH, predsjednik SDA USK nije mogao izboriti za daleko veće podsticaje, ostaje svima nama da zaključimo. Popuštati pred pritiscima svoje stranke zarad dobivanja pozicije nosioca liste SDA za kanton 1 i 10 za državni nivo je sramno, podlo i poražavajuće.

Kapitalne investicije koje su planirane ovogodišnjim programom su sve više nego kapitalne. U vrijeme kada poljoprivrednici jedva opstaju ministar traži da moraju kupovati isključivo novu mehanizaciju i opremu kako bi ostvarili podršku. U programu se kaže da je podrška za kapitalne investicije 25% a onda detaljnim isčitavanjem teksta Programa dođete do zaključka da to nije tačno jer se u istom navodi da ukoliko bude više zahtjeva taj procenat može biti znatno manji jer će se svi zahtjevi koji pristignu od poljoprivrendika podijeliti sa predviđenim iznosom sredstava.

U programu su znatno umanjene sve podrške u biljnoj proizvodnji. Podrške u animalnoj proizvodnji su također smanjene u odnosu na prošlu godinu.
Ono što je posebno pogodilo poljoprivrednike je činjenica da je resorni federalni ministar ukinuo podsticaje za rasplodne junice za fizička lica, da kod preradarske proizvodnje fizička lica ne mogu konkurirati nikako za podršku, da su kod ribarstva potpuno isključena fizička lica.
Premije za mlijeko za fizička lica su smanjena u odnosu na prošlu godinu i sada iznose 0.26 KM po litru, uz uslov da farmer ima minimalno tri krav i proizvodnju od minimalno 500 litara mjesečno.

Za sanaciju šteta u poljoprivredi nije planirana niti jedna marka. Federalni ministar je više uplanirao više sredstava i podsticaja za za organiziranje seminara i simpozijuma nego sa sufinansiranje premije osiguranja.
Podsticaji za voćarstvo su značajno smanjeni. Kako se je ministar hvalio da je uveo podsticaje za malinarstvo, treba ga podsjetiti da je to uradio na sraman način obezbjedivši podsticaje za malinarstvo samo za pravna lica i to u iznosu od 87 KM po dunumu, ako ima najmanje 5 dunuma zasada maline. Ovo je sramotno i bestidno jer se dobro zna da najveći broj zasada maline imaju fizička lica i to od 1 do 3 dunuma.

Podsjećamo ministra Dedića da su sva fizička lica u poljoprivredi registrirana kroz Registar porodičnih gazdinstva.

Isti je slučaj i kod proizvodnje povrća gdje su podsticaji sramnih 186 KM po dunumu za pravna lica, odnosno 146 KM po dunumu za fizička lica uz uslov da poljoprivrednik ima najmanje 5 dunuma površine pod povrćem.

Ali je zato bitno da je ministar omogućio svinjo uzgojivačima, bez obzira bili pravna ili fizička lica, da imaju podsticaje za uzgoj rasplodnih krmača i to 110 KM po grlu za fizička lica, odnosno 140 KM po grlu za pravna lica.
S pravom se javnost i poljoprivrednici pitaju kome je ministar planirao jako visoke podsticaje u ribarstvu od 1.16 KM po kilogramu i za slatkovodnu i morsku ribu. Radi se o profitabilnoj proizvodnji u kojoj pojedinci, a posebno sa Unsko-sanskog kantona, koji su članovi njegove političke opcije, ostvaruju godišnje novčane podsticaje od nekoliko stotina hiljada maraka.

Neka vas je sram ministre Dediću svih onih poljoprivrednika koji na častan, pošten i težak način zarađuju svoj kruh, a koje ste kroz ovogodišnje podsticaje degradirali, ponizili i vjerovatno natjerali da gase svoje proizvodnje i pakuju kofere za odlazak iz Bosne i Hercegovine.