Skupština USK na da našnjoj redovnoj sjednici razmatrala je nekoliko zakonskih rješenja, između ostalog i nacrt prostornog plana USK za period od 20 godina.

Na sjednici je usvojen zaključak zastupnika Nijaza Kadirića, koji je obrazložio kako projekat termo elektrane u Sanskom naselju Kamengrad ne ispunjava uslove niti može biti realiziran.

Kadirić je i prije sjednice u proteklih nekoliko sedmica radio na kampanji podizanja svijesti građana Sanskog Mosta o štetnosti i opasnosti ovog projekta za Sanski Most i njegove građane.

U izjavi za večerašnji Dnevnik RTV USK, Kadirić je objasnio da je to pogrešno i sa aspekta ugovora kojeg je BiH potpisala sa EU o zaštiti okoliša.

Tako će projekat Asima Kambera i novac koji je trebao biti uzet preko njega, ostati nerealiziran. A valjda sudbina tako hoće i sam Kamber će se pomiriti s tim, ima on novca ne ovisi o jednoj termoelektrani.