Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao tim ovog portala i ljudi u Sarajevu, Elektroprivreda BiH uputila je akt Elektrodistribuciji bihać kojim se zabranjuje izdavanje odobrenja za izdavanje priključka javne rasvjete na NN mrežu. Stigao je katil ferman od vlastodržaca da u Krajini mora biti mrak.

Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, zastupnik Mirsad Topčagić uputio je zastupničko pitanje u vezi sa problemom rada i odnosa menadžmenta JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Bihać, obrazloživši kako već duži vremenski period rukovodstvo ovog preduzeća odbija izdavati odobrenje za priključke javnih rasvjeta na NN mrežu po zahtjevima lokalnih zajednica na području Unsko-sanskog kantona. Uprkos tome što navedeni zahtjevi za priključke sadrže urednu tehničku dokumentaciju iz Elektrodistribucije Bihać i dalje ustrajavaju u ovakvom odnosu.

„Ne može se razumijeti ovakva samovolja menadžmenta, kada znamo da javna rasvjeta spada u poslove zajedničke komunalne potrošnje, koje su po svojoj definiciji djelatnosti od izraženog javnog interesa (član 6. Zakon o komunalnim djelatnostima USK-a, objavljen u Službenom glasniku USK, br. 4/11, 11/11, 13/12 i 14/17). Posebno čudi ovakav odnos ovog preduzeća kada se zna da se za svaki priključak javne rasvjete na NN mrežu plaća naknada u iznosu od preko 1.000.00 KM, kao što se uredno plaća i utrošak električne energije po skupljoj, industrijskoj tarifi. Shodno prethodno navedenom, tražimo da nam dostavite odgovor u kojem ćete navesti razloge i pravni osnov za ovakvo postupanje od strane Vašeg, javnog preduzeća. Molim da se na postavljeno pitanje odgovori u što kraćem roku u pisanoj formi.“, navodi se u zastupničkom pitanju gospodina Topčagića

jrjrj