Danas je u cazinskoj medresi održan dan vakifa kojim se ujedno obilježava i dan ove odgojno-obrazovne ustanove. Svečanosti su prisustvovali razni uzvanici među kojima je bio i premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić.

Rošić je u nadahnutom govorom kazao kako cazinska medresa “odgaja i obrazuje dobre ljude” i naravno u pravu je. Kako i ne bi jedna ustanova takve vrste obrazovala i davala kadrove koji su takvi kako ih premijer Rošić opisa. 

Među uzvanicama je bio i federalni zastupnik Mirsad Topčagić (A SDA) koga je direktor Enes u svom govoru posebno istakao kao dobrog i primjerenog učenika ove škole. 

Nije jasno kako će premijer Rošić da se opravda svome mentoru Asimu Kamberu zbog ovog govora, kad je svima koji su u posljednje vriejme pročitali barem jedan blog Asima Kambera, jasno da se on ne slaže s tim. Jer da se slaže ne bi redovno u skoro svakom blogu spominjao gospodina Topčagića objavljujući njegove fotografije u negativnom kontekstu.

Dakle, jasno je da Rošić jedno priča a drugo radi i da mu uopće ne smeta ni da takvu pojavu sutra kritikuje na svom facebook profilu, citirajući hadise kako bi pojačao dojam čitalaca i osnažio njihovo uvjerenje u to da je on iskren čovjek koji uvijek govori ono što stvarno i misli.