O Bojadžićevim poslovima sa heroinom govrio je Ramiz Delalić Ćelo u svojoj izjavi koju je dao službi državne bezbjednosti 31.10.1993.godine. Izjavu je objavio Armin Cibra na svom facebook profilu, prenosimo je u cjelosti:

U toku rata, 1993. godine, dok je radio u kabinetu načelnika Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga RBiH, Fahrudin Radončić je sarađivao sa izvjesnim NIHADOM BOJADŽIĆEM ratnim zamjenikm komandanta jedinice “ZULFIKAR” koji se nalazio često na Igmanu,kao i na području Hercegovine.Bili su vrlo bliski. U telefonskim razgovorima, Radončić mu se obraćao : „Gdje si vođo narko mafije?“ ili sa: „Gdje si teroristo?“.
Nihad je bio vrlo primitivna osoba koja je Radončiću obećavala pošiljku droge, a Radončić obećavao prihvat te pošiljke u količini sve do cijene od 100 hiljada maraka, jer on „na sitno ne umije“ i da će to „rasparčati“, odnosno preprodati. Bilo je očito da je Nihad porijeklom iz Sandžaka, kao i Radončić, te se Radončić stavljao u ulogu savjetnika da Nihad bude što bolji „jaran“ sa Ramizom Delalićem Ćelom, kako bi Sandžaklije u Sarajevu i u BiH ojačale.
Nihad,sa kojim je Radončić bio partner u rasturanju droge izrazito se vulgarno izražavao prema Hrvatima, hvalio se Radončiću da je počinio zločine nad Hrvatima,te izražavao namjeru da će i dalje činiti zločine nad njima.Govorio je da je bolje ubijati djecu nego starce,da će ih gađati hemijskim otrovima,s čim se Radončić slagao.

Na okolnosti trgovine drogom i ulasku heroina u Sarajevo,te odnosu NIHADA BOJADŽIĆA,SEFERA HALILOVIĆA i ZULFIKARA-ZUKE ALIŠPAGE dana 31.10.1993.godine RAMIZ DELALIĆ ĆELO je Službi državne bezbjhednosti-SDB RBIH dao sljedeću izjavu.

ZAPISNIK

DELALIĆ RAMIZ zvani ĆELO,sin Jusufa i majke Đulse,djevojačko Merdović,rođen 15.02.1963.godine u Priboju,završio elektrotehničku školu,musliman,kažnjavan,do izbijanja rata bio vlasnik butika KSC Skenderija,stalno nastanjen u Sarajevu ulica Ivana Krndelja 50/15,sada na dužnosti zamjenika komandanta 9.mtbr ARBiH je dana 31.10.1993.godine pred ovlaštenim službenim licima dao sljedeću:

DOPUNU IZJAVE

Poznato mi je da je unazad oko sedam mjeseci zamjenik ZUKE ALIŠPAGE,NIHAD iz Hercegovine u dva navrata prelazio preko piste u grad Sarajevo i sa sobom donosio drogu i to “Heroin”.Poznato mi je također da se pričalo da je u gradu prodao između pola ili kilogram droge.Zbog toga sam,s obzirom da se Nihad u poslednje vrijeme češće pojavljivao i viđao u blizini ili društvu načelnika ŠVK SEFERA HALILOVIĆA,lično upozoravao u više navrata SEFERA HALILOVIĆA i rekao mu da bi očuvao autoritet i nivo u Armiji RBIH nebi trebao dozvoliti da se NIHAD nalazi u njegovom društvu.Također sam o istom upozoravao i ZUKU ALIŠPAGU i rekao mu da bi on kao komandant brigade morao da se distancira od NIHADA te da kao takav nebi trebalo da bude njegov zamjenik.ZUKA je ovu moju primjedbu prihvatio i obećao da će to uraditi.Znam da su nakon moje primjedbe ZUKA i NIHAD bili u nekoj svađi i zategnutim odnosima.Otprilike prije mjesec dana,datuma se tačno ne sjećam telefonom me je pozvao načelnik ŠVK SEFER HALILOVIĆ i rekao mi da će kod mene doći HALIL BJELAK iz sastava novog Rijaseta IZ te da će od mene tražiti pomoć u vezi Hafiza PORČE i efendije HADŽIMULIĆA,a to je da se ja ne stavljam na njihovu stranu i zaštitu.Tom prilikom SEFER mi je rekao da je BJELAK od njega tražio prigušivač da bi uklonio neke ljude,a mislio je na članove starog Rijaseta.
Negdje oko 10 do 10,30 došao je BJELAK HALIL kod mene u bazu “Bosnaplod” na razgovor i tom prilikom pokušao izmanipulisati mene kao komandanta koji sam imao autoritet da bi me iskoristio za neke svoje interese i ciljeve.Pošto je i od mene tražio prigušivač nastala je žučna rasprava između mene i BJELAKA i tad sam telefonom pozvao vojnu policiju da dođu po njega.Prije nego je vojna policija došla pokušao je izgladiti stvar govoreći da mu prigušivač ne treba za HALIDA ef. HADŽIMULIĆA i da je on cijenjen i poštovan,a da mu prigušivač treba za PORČU i neke druge ljude.Pošto mi je predočio da je srčani bolesnik i da ima šećer ja sam vratio vojnu policiju i nastavio s njim razgovarati još 25 minuta.Tom prilikom mi je ponudio devizna novčana sredstva koliko god mi bude trebalo da bi stao na njegovu stranu.To sam kategorički odbio i istjerao ga vani iz kancelarije.Napominjem da mi je BJELAK i ranije dolazio u komandu brigade i objekat “Bosnaplod” u više navrata i nudio mi devizna sredstva od strane IVZ iz novog sastava.Par puta me je pozivao kod njega odnosno po njegovim riječima da me poziva Naibu Reis CERIĆ.Ja sam sa hafizom PORČOM u više navrata kontaktirao a jednom prilikom samnom je bio IZET JUKIĆ-DŽIN,moj pomoćnik za logistiku.Razlog našeg kontakta sa PORČOM bio je po preporuci legalnih organa vlasti da PORČA omogući potpuni uvid u finansijska dokumenta i stanje kase,odnosno novčanih sredstava starog Rijaseta IVZ.PORČA je to odbio obrazlažući to da,uvid u finansijsko poslovanje i novčana sredstva starog Rijaseta može da ostvari samo Vrhovni islamski sabor SFRJ.Nakon toga smo otišli a ja sam stekao utisak da se tu radi o značajnijim finansijskim sredstvima i malverzacijama sa istim što mene nije zanimalo.Tom prilikom PORČA mi je nakon što je odbio da se izvrši uvid u finansijsko poslovanje,obećao neku pomoić za 9.mtbr u novčanim sredstvima,ali nakon što prođe ova frtutma.Ja sam poslije preko jednog mladića po prezimenu MIRAŠČIJA a koji je blizak sa HALIDOM ef.HADŽIMULIĆEM poručio da se izvine u moje ime HADŽIMULIĆU i da mu kaže da ja više neću ići kod PORČE i učestvovati u ovakvim poslovima jer sam smatrao da se radi o nekakvim neraščišćenim računima između starog i novog Rijaseta.

Izvor: Facebook profil Armina Cibre, autora knjige “Fahrudin Radončić mafijaš u podzemlju Balkana”