Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je, na zahtjev delegata iz Kluba bošnačkog naroda Fahrudina Radončića, prekinuo današnju sjednicu koja će biti nastavljena sutra.

Naime, nakon polusatne pauze koja je data na zahtjev Kluba hrvatskog naroda, sjednica je nastavljena, a delegat Fahrudin Radončić je obavijestio Dom da danas u 14 sati ima obavezu pred Sudom BiH.

– U tom smislu, ja se pozivam na Poslovnik, član 23.stav 1 alineja j., da predsjedavajući Doma stvara pretpostavke za potpuno ostvarivanje prava i obavljanje dužnosti delegata u Domu, u okviru nadležnosti Doma. S obzirom da svako od nas praktično predstavlja 20 odsto svog nacionalnog, odnosno narodnog kapaciteta, molim vas da vodite računa o tome – kazao je Radončić, te je predložio da Dom nastavi s radom sutra ili neki drugi dan.

Nakon konsultacija članova Kolegija Doma naroda, predsjedavajući Doma Ognjen Tadić je saopštio delegatima da je većinski stav u Kolegiju da se uvaži zatjev delegata Fahrudina Radiončića.

– Shodno tome objavljujem da ćemo rad po ovoj sjednici nastaviti ujutro u 10 sati i zaključujem današnje zasjedanje – kazao je Tadić.

Sjednica je prekinuta prilikom razmatranja zahtjeva Kluba hrvatskog naroda da se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kaznenom postupku BiH razmatra po hitnoj zakonodavnoj proceduri.

Protiv delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića pred Sudom BiH vodi se krivični postupak  zbog osnovane sumnje da je predvodio organiziranu grupu koja je od 14. decembra 2015. do 12. januara 2016. godine počinila niz krivičnih djela vezanih za ometanje istrage pravosudnih organa BiH.