Ministri za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo, koje je na tu dužnost imenovao BPS Sefera Halilovića, odobrili su skoro milion maraka za projekte za koje je aplicirala Fondacija “Pravednost”, čiji je osnivač sin Sefera Halilovića

Ministri za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo, koje je na tu dužnost imenovala stranka Sefera Halilovića BPS (Bosanskohercegovačka patriotska stranka), u proteklih pet godina odobrili su skoro milion maraka za projekte za koje je aplicirala Fondacija “Pravednost”, čiji je osnivač sin Sefera Halilovića, poslanik u Skupštini Kantona Sarajevo Semir Halilović. Jedan od osnivača Fondacije bio je i Sead Gajević, danas predsjednik Glavnog odbora BPS-a.

Član Predsjedništva ove stranke Adnan Velagić bio je 2017. godine i član UO Fondacije. Generalni sekretar BPS-a Zaim Backović naplatio je od Fondacije 20 hiljada maraka za izradu ekspertize. Član Predsjedništva BPS-a Muharem Fišo, aktuelni ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo, 2016. godine je odobrio Fondaciji 290 hiljada maraka iz budžeta Kantona Sarajevo za njihove projekte. Uglavnom je riječ o plaćanju advokatskih usluga optuženima za ratne zločine, te otkupu dokumentacije, arhivske građe i izradi ekspertiza koje se koriste tokom suđenja.

Fondacija za zaštitu historijskih činjenica “Pravednost” upisana je 2. septembra 2013. godine u Registar fondacija FBiH. Zastupa je direktorica Medina Delalić. Odlukom Skupštine Fondacije, za članove Upravnog odbora imenovani su Smajo Halilović, Semir Halilović, Sead Gajević i Nusret Halilović. Dvije godine kasnije, 1. aprila 2015. mijenja se sjedište Fondacije, a, umjesto Nusreta Halilovića, Semira Halilovića i Seada Gajevića, novi članovi Upravnog odbora postaju Maja Kundačina, Anisa Medar i Nermina Dučić.

Desetog novembra iste godine Nerminu Dučić razrješava se dužnosti članice Upravnog odbora, kojeg, nakon svih promjena, čine Smajo Halilović, Anisa Medar i Maja Kundačina. U julu prošle godine objavljeno je kako Odbor čine Adnan Velagić, Mesud Hero, Anisa Medar i Maja Kundačina. Skoro svi članovi Fondacije pripadnici su Bosanskohercegovačke patriotske stranke, čiji je prvi čovjek umirovljeni general Armije BiH Sefer Halilović.

Samo tri mjeseca nakon što je osnovana Fondacija, tadašnji ministar za boračka pitanja u Vladi Kantona Sarajevo Faid Hećo (BPS) donosi odluku o prihvatanju projekta – odobravanja sredstava za pružanje pravne pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Armije BiH. Odobreno je 200 hiljada maraka za tri projekta. Prvi je finansijska podrška učesnicima rata u sudskim procesima (100 hiljada maraka), zatim otkup dokumenata audio i vizualne građe za bazu podataka (80 hiljada maraka) te organiziranje naučnog skupa “Karakter Armije BiH i rata kroz prizmu presuda ICTY” (20 hiljada maraka). (…)