Slijedeći doktrinu medija u bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska (RS), mediji pod kontrolom Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH u posljednje vrijeme sve češće koriste sintagmu “takozvana Armija Republike Bosne i Hercegovine”.

This slideshow requires JavaScript.

Armija RBiH je bila, podsjećanja radi, jedina legitimna vojna sila nezavisne i međunarodno priznate države BiH, a način njenog osnivanja baš ne ide u prilog novokomponovanim ljubiteljima navedene sintagme. “Takozvanu Armiju RBiH”, kako u posljednje vrijeme vole napisati, osnovali su i zvaničnici stranke koju tretiraju kao “stožernu stranku Hrvata u BiH”.

Vratit ćemo se na trenutak na početak aprila 1992. godine, kada su održavane najznačajnije sjednice Predsjedništva RBiH u historiji te institucije. Tada je, između ostalog, SRBiH postala Republika BiH, formiran je novi štab Teritorijalne odbrane, a kao znak svih jedinica Teritorijalne odbrane je utvrđen stari bosanski grb štitastog oblika, plave boje, presječen bijelom dijagonalnom gredom sa po tri zlatnožuta ljiljana u svakom polju.

Toj su sjednici prisustvovali predsjednik Predsjedništva Alija Izetbegović, članovi Fikret Abdić, Ejup Ganić te Franjo Boras i Stjepan Kljuić, članovi Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i zvaničnici HDZ-a BiH. Za Borasa je važilo da predstavlja “tvrdu hercegovačku struju” HDZ-a BiH.

Pored njih, sjednicama od 4. do 8. aprila 1992. godine su prisustvovali generalni sekretar Predsjedništva Mile Akmadžić i zamjenik glavnog sekretara Predsjedništva Mile Dmičić, predsjednik Vlade RBiH Jure Pelivan, ministar i pomoćnik ministra za unutrašnje poslove Alija Delimustafić i Jusuf Pušina, komandant Druge vojne oblasti general-pukovnik Milutin Kukanjac, ministar za narodnu odbranu Jerko Doko i komandant Republičkog štaba teritorijalne odbrane SR BiH general-potpukovnik Drago Vukosavljević.

Naredna sjednica Predsjedništva RBiH održana je 9. aprila 1992. godine. Na njoj je donesena odluka o objedinjavanju svih naoružanih snaga na teritoriji RBiH, čime su utvrđeni temelji za osnivanje Armije RBiH. Ovom odlukom su svi naoružani sastavi i pojedinci koji djeluju na teritoriji RBiH, osim snaga JNA i MUP-a, obavezani da se prijave općinskim, okružnim i gradskom štabu Teritorijalne odbrane radi stavljanja pod jedinstvenu komandu i dobijanja jedinstvenih obilježja.

Predsjedništvo je, također, odlučilo da sve naoružane grupe i pojedinci, koji se ne prijave i ne stave pod komandu općinskim štabovima Teritorijalne odbrane, odnosno okružnim štabovima Teritorijalne odbrane i Gradskom štabu Teritorijalne odbrane Sarajevo, smatraju paravojnim formacijama i prema njima će biti preduzete odgovarajuće sankcije. Rok odziva, prijavljivanja i evidentiranja je najkasnije 15. april 1992. godine. Zbog toga se 15. april obilježava kao rođendan Armije RBiH.

Ovoj su sjednici prisustvovali predsjednik Predsjedništva RBiH Alija Izetbegović, članovi Fikret Abdić, Franjo Boras, Ejup Ganić i Stjepan Kljuić te generalni sekretar Predsjedništva Mile Akmadžić, predsjednik Vijeća građana Skupštine RBiH Abdulah Konjicija, predsjednik i potpredsjednik Vlade RBiH Jure Pelivan i Muhamed Čengić, ministar za narodnu odbranu Jerko Doko i komandant Štaba Teritorijalne odbrane RBiH Hasan Efendić.

Uzimajući u obzir aktivno učešće zvaničnika HDZ-a BiH u ovim historijskim dešavanjima, pa i u samom osnivanju Armije RBiH, negiranje njenog legitimiteta je zapravo negiranje legitimiteta odluka u čijem su donošenju učestvovali predstavnici hrvatskog naroda iz HDZ-a BiH.

/faktor