Doktor političkih nauka Slaven Kovačević smatra da nacrt nove rezolucije Vijeća Evrope o BiH snažno afirmira evropski princip da svaki građanin mora imati pravo da bira i da bude biran u bilo koji organ vlasti, te da je potrebna temeljita promjena Ustava BiH a tek potom i izbornog zakonodavstva.

Sadržaj nacrta rezolucije Vijeća Europe iz Strassbourga govori nam da su izvjestioci veoma dobro upoznati sa političkom situacijom u Bosni i Hercegovini, posebno sa stanovišta vladavine prava koja podrazumijeva provođenje presuda Europskog suda za ljudska prava. Ono što jeste ključno odnosi se na univerzalni europski izborni princip, odnosno da svaki građanin mora imati pravo da bira i da bude biran u bilo koji organ vlasti, što Bosna i Hercegovina može obezbijediti jedino usaglašavanjem Ustava BiH sa navedenim presudama Europskog suda za ljudska prava, a nakon toga donošenjem potpuno novog izbornog zakonodavstva. Upozorenje je jasno: ili Bosna i Hercegovina hoće primijeniti evropske izborne standarde i principe ili od euro-atlantskih integracija nema ništa, kazao je Kovačević.
 
Kovačević kaže kako je vladavina prava veoma ozbiljan institut u svakoj zemlji Evrope, tako da se neće dozvoliti da Bosna i Hercegovina, radi interesa pojedinaca iz reda pojedinih političkih elita, dobije bilo kakav popust u tome pogledu.

-Ako pojedini domaći zvaničnici pozivaju na provođenje Oduke Ustavnog suda BiH po apelaciji Bože Ljubića, onda je to nekonzistentno, jer s druge strane imate četiri presude Europskog suda za ljudska prava, koja se po njima trebaju ostaviti po strani, jer im vidno zadiru u osobne interese, koje oni to vješto upakiraju u politološki i pravno nepostojeći termin “legitimnog predstavljanja naroda” što je potpuno drugačije od “legitimnog političkog predstavljanja” kako to kaže Ustavni sud BiH ili recimo jedan od osnovnih demokratskih principa, gdje se takvo političko predstavljanje dobija glasom birača na izborima, rekao je Kovačević.
 
On upozorava da se presudi Europski sud za ljudska prava nedvojbeno kaže da je Ustav BiH donesen pod prisilom, da je u pregovorima oko zaustavljanja rata, također pod prisilom nametnut termin “konstitutivni narodi” te se vlast u BiH poziva da prvo izmijeni Ustav BiH i uskladi ga sa presudama iz Strassboruga, pa da onda dođe i do reforme izbornog zakonodavstva.

-Ako neko misli da se radi o slučajnostima, da se baš ovi termini koriste i u nacrtu rezolucije Vijeća Europe iz Strassbourga, taj se grdno vara. 
 
Da zaključimo, sada je očevidno da politika HDZ-a i njihova ideja o izmjenama Izbornog zakona BiH, jednostavno rečeno, nije u skladu sa europskim izbornim principima i standardima, odnosno da tako nešto neće moći biti prihvaćeno od strane evropskih institucija. To vam, dakle, znači da bez provođenja sve četiri presude Europskog suda za ljudska prava, Bosna i Hercegovina ne može računati na kandidatski status, a samim time biće joj ugrožen i put ka euro-atlantskim integracijama, kazao je Kovačević u razgovoru za Vijesti ba.