Predsjednik Srpskog građanskog vijeća Miladin Vidaković istakao je da je užasnut i da se stidi kao pripadnik srpskog naroda što se širom RS obilježava ovaj dan koji je donio puno nesreće i zla narodima i građanima naše jedine domovine Bosne i Hercegovine.

– Na ovaj dan osnivačka skupština pokušala je svojim odlukama da izoluje srpski narod od drugih naroda i da napravi čiste etničke cjeline u BiH te da jedan dio pripoji Republici Srbiji. Sve to govori da ovaj datum ne zaslužuje da bude slavljen i obilježen – smatra Vidaković.

-Užasnut sam i stidim se kao pripadnik srpskog naroda, što se danas širom Republike Srpske, a posebno u Banjoj Luci obilježava 9. januar koji je donio puno nesreća i zla narodima u Bosni i Hercegovini – kazao je Vidaković.