Savjetovanje / prezentaciju ideja nove politike i partnerskih odnosa sa dijasporom koju je pripremio Nezavisni blok, održano je danas, 29. 12. 2017. godine, u Bihaću. Savjetovanju su, pored predstavnika Nezavisnog bloka, prisustvovali predstavnici organizacija dijaspore iz cijelog svijeta, privrede i civilnog društva. Cilj savjetovanja je novi pristup prema našim ljudima koji žive i rade u inostranstvu, oslobađanje njihovih potencijala i poziv za uključenje u procese donošenja odluka u BiH.

Predstavnici iz dijaspore izrazili su podršku Nezavisnom bloku, te su posebno zadovoljstvo da im se jedan politički projekat obraća na ovakav transparentan i proaktivan način. Učesnici savjetovanja su se složili da se na svakom nivou vlasti treba donijeti jasan plan i strategija odnosa, otvorenosti i podrške države našim ljudima koji žive u inostranstvu, te podržali set mjera i politika vezanih za poboljšanje stanja dijaspore koje je prezentirao Nezavisni blok.

”Danas smo u Bihaću čuli odlične ideje i prijedloge kako zajedno možemo pokrenuti i graditi našu domovinu. Dijaspora je jedan od najvažnijih segmenata našeg novog pristupa. Mi ćemo na izbornim listama omogućiti adekvatan broj mjesta za aktivne predstavnike dijaspore, naročito uspješnih i realiziranih ljudi, kako bi se direktno uključili u procese donošenja odluka u BiH, te ih javno pozivamo da nam se priključe. Zakon o dijaspori i Strategija razvoja dijaspore su dokumenti na kojima želimo zajedno raditi i napraviti ih da služe u najboljem interesu naših ljudi koji žive vani i države BiH. Također, insistirat ćemo na tome da se olakšaju procedure registracije poslovnih subjekata, prelazaka graničnih prelaza, dobivanja dokumenata, ali i olakšalo investiranje, kako vremenski, tako i finansijski, kako ne bi kao dosada dijaspora samo predstavljala bankomat za izvlačenje novca. Znamo kako i napraviti programe za zaštitu maternjeg jezika i kulture, kao i kako omogućiti pristupačnost dobivanju dokumenata vani putem tzv. ‘konzularnih dana’ našim ljudima, te kako stručne i uspješne ljude umrežiti u Stručni savjet bh. dijaspore. Imamo ideje i znamo kako ćemo ih partnerski realizirati sa našim ljudima”, izjavio je Senad Šepić, predsjednik Nezavisnog bloka i poslanik u Parlamentu BiH.

/cazin.net