Nakon brojnih skandala i slučajeva korupcije, mita, nepotizma, blokada ovih i onih struja, akademska zajednica u Bihaću napokon je priznala krivicu: “Ostvarili smo polovičan uspjeh!”.

I nije to problem od jučer, niti od danas, to je problem koji je nastajao godinama, a vjerovatno problem koji je nastajao od osnivanja Univerziteta u Bihaću!

Postavlja se pitanje “Kako?”

Od samog osnivanja Univerzitet u Bihaću je bio primoran angažirati profesore sa drugih visokoškolskih ustanova, pa čak i asistente. Danas nakon 20 godina od osnivanja, potpuno je prirodno da je Univerzitet proizveo svoje, vlastite kadrove, svoje temelje za nastavak svog postojanja. Potpuno je prirodno da nam ne trebaju više profesori iz Zagreba, Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i ostalih centara ukoliko imamo svoje. Međutim, kada su se “izmaknuli” profesori koji nisu svoj naučni život proveli na Univerzitetu u Bihaću, nažalost i prije od očekivanog najznačajniji projekat Unsko-sanskog kantona, projekat koji je trebao i morao biti pokretačka snaga je skoro pa uništen. U svakom žitu ima i kukolja, pa tako je i Univerzitet u Bihaću proizveo sigurno nekoliko kvalitetnih profesora, doktora nauka, magistara struke, nauka, ali teško da stanu na prste jedne ili eventualno dvije ruke.

Bio je ovo uvod za izvještaj sa današnje sjednice Senata Univerziteta u Bihaću, koji su kako navodi RTVUSK kazali da nisu zadovoljni sa 406 zainteresiranih “brucoša” i da su donijeli odluku da već sutra idu sa novim konkursom jer je ostalo preko 300 slobodnih mjesta na Univerzitetu u Bihaću. Napokon su priznali dno, ali ni dno nije alarm za uzbunu. Zašto nije alarm za uzbunu? Izgovor je da i ostali Univerziteti imaju sličan problem, da mladi odlaze vani, da se upišu i odu…

Prema analizama portala USN.ba koji je analizirao samo jedan Univerzitet u FBiH i osvrnuo se na onaj u Tuzli, treba se prisjetiti termina kojeg smo i zaboravili na Univerzitetu u Bihaću! Prijemni ispit!? Tamo u Tuzli biraju studente, daju im ispit pa “proberu” najbolje?

Postavili smo sebi pitanje, koliko Tuzlanski kanton ima stanovnika prema posljednjem popisu, a koliko Unsko-sanski? – Prema službenim informacijama iz Popisa 2013. godine: Tuzlanski kanton – 445.028, a Unsko-sanski kanton 273.261. Univerzitet u Bihaću ima mnogo matematičara i shvatit će da je razlika u broju stanovnika Tuzlanskog kantona i Unsko-sanskog kantona 1.62 puta. Ukoliko je Univerzitet u Bihaću upisalo 406 studenata, a svi imaju isti problem, za očekivati je da je u Tuzli broj upisanih približan za 1.62 puta veći od 406 ili okvirno 660 studenata.
Podatak koji će možda biti alarm Senatu Univerziteta u Bihaću, ako ne njima, politici, ljudima, narodu, građanima, nekom mora biti alarm je informacija sa portala rtvslon.ba: “Prijemni ispit za upis na fakultete Univerziteta u Tuzli ove godine radilo je 1.680 kandidata!”

Ovo je dovoljno!