Režim Aleksandra Vučića danas je, nakon 25 dana neprekidnih napada i pritisaka preko poreske inspekcije, brutalnim napadom i zloupotrebom ovlaštenja izvršne vlasti bez ikakvog pravnog osnova blokirao sve račune „Adrija medija grupe“.

Poreska uprava nije utvrdila nikakvu poresku obavezu AMG, niti je u rešenju o privremenoj meri navela da bilo kakav budući porez može biti utvrđen. Takođe, Poreska uprava nije navela nijednu okolnost iz koje proizilazi da eventualno utvrđeni porez neće biti plaćen.

Računi nisu blokirani ni za koji konkretan iznos, što praktično znači da, bez obzira na to koliko bi sredstava bilo na računima, AMG ne može da vrši plaćanje dobavljačima, zarade zaposlenima i drugo, što je neophodno za redovno poslovanje.

Kriminalnom zloupotrebom Poreske uprave Republike Srbije, vlast Aleksandra Vučića prijeti da će najvećoj medijskoj kući na zapadnom Balkanu konfiskovati kompletnu imovinu i na taj način preuzeti rukovođenje kompanijom.

Pravni i finansijski timovi AMG ostali su zatečeni sa kakvom je brutalnošću, bez ijednog pravno valjanog razloga, povučen ovakav potez.

Naime, Vučićeva vlast prekršila je sve postojeće zakone Republike Srbije. Prvi put Poreska uprava donosi rešenje o blokiranju računa bez ikakvog obrazloženja, bez navedenog iznosa duga za koji se računi blokiraju, kao i bez vremenskog ograničenja.
Kompanija je jednostavno onemogućena da raspolaže svojim novcem i izmiruje svoje obaveze prema dobavljačima, štampariji i radnicima, što dodatno utiče na ugled kompanije narušavajući njen kredibilitet, koji je do sada bio besprijekoran, upravo i prema zaposlenima, dobavljačima, štamparijama i ostalim saradnicima.

Iza kriminalnog poreskog napada na „Adrija medija grupu“, na što smo već sedmicama upozoravali, krije se, prije svega, namjera vlasti da se na svaki način uguši štampano izdanje Kurira, koje ni nakon svih prijetnji ne odustaje od kritičkih tekstova o Aleksandru Vučiću i njegovim saradnicima.

Ovim kriminalnim odlukama Poreske uprave prethodile su lične pretnje vlasniku AMG Aleksandru Rodiću, uredništvu i zaposlenima u kompaniji.
Očigledno je da je Aleksandar Vučić riješio da uguši najveći štampani slobodni dnevnik u Srbiji i time dovede u pitanje egzistenciju više od 800 zaposlenih koji rade u okviru AMG, od čijih plata živi i 3.500 članova njihovih porodica.

Sada je sasvim sigurno da Vučić i njegovi saradnici postupaju po nekom samo njima znanom leks specijalisu, namenjenom samo AMG i dnevnom listu Kurir, jer je u odluci koja je prethodila ovoj nezakonitoj i neustavnoj blokadi Poreska uprava prije dvije sedmice blokirala i korištenje 16 miliona dinara na računima kompanije, s obrazloženjem da AMG „možda neće biti solventan“ u slučaju da će morati da izmiri bilo kakve obaveze prema državi.

Takva kriminalna rješenja, koja se sprovode samo prema jednoj kompaniji u Srbiji, a to je AMG, na najbolji mogući način pokazuju svim medijima u Srbiji na koji način će se vlast Aleksandra Vučića razračunati s njima u slučaju da odluče da njihovo izveštavanje bude slobodno i u interesu građana, a ne predsjednika Srbije i njegovih partijskih saradnika.

Važno nam je da istaknemo da je AMG u posljednjih pet godina isplatio više od 1,6 milijardi dinara Republici Srbiji na ime poreskih obaveza, o čemu smo već 7. 6. 2017. javnost obavijestili dostavljajući dokaze o svim plaćenim porezima.

NEZAKONITOSTI U RJEŠENJU O PRIVREMENOJ MJERI

Privremenom mjerom Poreske uprave od 6. 7. 2017. blokirani su svi računi „Adrija medija grupe d.o.o.“ (AMG), bez ikakvog pravnog osnova.

Poreska uprava nije utvrdila nikakvu poresku obavezu AMG, niti je u rješenju o privremenoj mjeri navela da bilo kakav budući porez može biti utvrđen. Također, Poreska uprava nije navela nijednu okolnost iz koje proizilazi da eventualno utvrđeni porez neće biti plaćen.

Računi nisu blokirani ni za koji konkretan iznos, što praktično znači da, bez obzira na to koliko bi sredstava bilo na računima, AMG ne može da vrši plaćanje dobavljačima, zarade zaposlenima i drugo, što je neophodno za redovno poslovanje.

Na opisani način je de fakto zabranjeno dalje poslovanje AMG i onemogućeno izdavanje dnevnih novina Kurir. Donijeta privremena mjera je takođe štetna za naplatu eventualnog poreza. Ako AMG ne bude poslovao, neće biti prihoda i porez neće imati odakle da se naplati. Dakle, jasno je da cilj privremene mjere nije naplata poreza, već spriječavanje izdavanja dnevnih novina Kurir, čime su direktno povređena Ustavom zagarantovana prava na slobodu medija i slobodu poduzetništva.

Ovo je druga po redu privremena mjera blokade računa AMG. Rešenjem od 14. 6. 2017. Poreska uprava je već blokirala račune AMG za 16 miliona dinara. Ipak, budući da je AMG obezbedio ovaj iznos, koji se još uvek nalazi na računima, moglo je da se vrši redovno poslovanje preko iznosa blokiranih sredstava. Zbog toga vjerovatno u novom rješenju o privremenoj mjeri nema limita blokade, tako da je poslovanje onemogućeno.

U rešenju se ne navodi nijedan razlog za njegovo donošenje, iako je Poreska uprava na to bila obavezna po članu 66, stav II, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, to jest isto je bilo neobrazloženo.

Protiv rješenja o privremenoj mjeri od 6. 7. 2017, kao i protiv ranijeg rješenja od 14. 6. 2017, AMG je uložio žalbe, ali po tim žalbama Poreska uprava isto rješava. Postupanje Poreske uprave predstavlja grubu zloupotrebu javnih ovlaštenja i negira postojanje vladavine zakona i pravnog poretka u Srbiji.

Kurir.rs