Žalosna je činjenica da živimo u društvu poremećenog sistema vrijednosti, gdje je baš sve na prodaju. Plaćeništvo, nepotizam, korupcija i kriminal cvjetaju, dok obrazovana mladost popunjava vojsku nezaposlenih, penzioneri i borci preživljavaju ispod nivoa ljudskog dostojanstva, a zdravstvo i obrazovanje u sve gorem položaju.

Nikako se ne može stvoriti povoljan politički ambijent za otvaranje procesa u borbi protiv korupcije, upravo zbog toga što su naše političke elite godinama involvirane u koruptivne radnje. Potpuno je jasno da ovoliki stepen korupcije nije moguć bez politike i podrške iz političkih, pa čak i pravosudnih struktura.

U to me potpuno uvjerila upornost Federalne Vlade da odgodi primjenu seta Zakona o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala i oduzimanju nelegalno stečene imovine, čija je primjena trebala početi u februaru 2015. godine.

U federalnom Budžetu za 2015. godinu bilo je planirano oko 3,5 miliona KM za formiranje posebnih odjela za provođenje antikorupcionih zakona, ali nijedna KM nije potrošena za te namjene, dok su u nacrtu Budžeta za 2016. godinu predviđena minimalna finansijska sredstva, nedovoljna za provođenje antikorupcionih zakona, ili bolje rečeno, ništa!

Pored toga što država trpi ogromnu materijalnu štetu mjerenu stotinama miliona KM, naša mladost, koja to sve gleda, pada u beznađe i u sve većem broju napušta BiH, a to je šteta nesagledivih razmjera koja će tek doći na naplatu, i čiji će se pogubni rezultati zbrajati decenijama.

Obaveza Vlade FBiH i premijera Novalića je da osiguraju vladavinu prava i provedbu ovog zakona, a umjesto toga, sve čine da ostane samo mrtvo slovo na papiru, očito, s ciljem da bi se zaštitili kriminalci i stranački tajkuni bliski vlasti.

Šteta koju Vlada Fadila Novalića nanosi državi poprima nesagledive posljedice, i nameće se logično pitanje ima li kod te i takve Vlade ikakve odgovornosti prema državi?

Jer, da je drugačije, Fadil Novalić bi se uhvatio u koštac sa kriminalom, a ne bi tražio dvogodišnje odlaganje primjene seta zakona za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, ključnog zakonskog rješenja kojim se stvara čvrst i efikasan okvir za borbu protiv sistemske korupcije i organiziranog kriminala u FBiH.

Također, žalosno je da se istina o ekonomskom i financijskom uništavanju zemlje i ljudi koji u njoj žive, godinama vješto prikriva i sklanja iz fokusa interesa javnosti, provođenjem strategije medijske manipulacije, proizvodeći i podmećući manje bitne društvene teme koje se prenaglašavaju i okupiraju medijski prostor, a važne teme kao što su korupcija i organizirani kriminal budu minimizirane.

Sve to spinovanje i zbunjivanje pokreće se snagom kriminalno stečenog kapitala, te upotrebom onih medija i ljudi koje isti taj novac može kupiti.

O genezi donošenja ovih Zakona, neradu Vlade po ovom pitanju i posljedicama koje su ogromne govorio sam u Domu naroda Parlamenta FBiH, i više o ovoj temi možete pogledati u video prilogu: